Bài tập 5 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Ngày khai trường mẹ Hùng cho tiền đủ mua 18 cuốn tập loại I, nhưng Hùng tiết kiệm chỉ mua

Quảng cáo

Đề bài

Ngày khai trường mẹ Hùng cho tiền đủ mua 18 cuốn tập loại I, nhưng Hùng tiết kiệm chỉ mua tập loại II giá mỗi cuốn chỉ bằng \({2 \over 3}\) giá tiền một cuốn tập I. Hỏi Hùng mua được bao nhiêu cuốn tập loại II ?

Lời giải chi tiết

Với cùng số tiền, số vở mua được và giá tiền một cuốn là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Gọi số cuốn vở loại II mua được là x (cuốn)(x>0)

Theo đề bài ta có: \({{18} \over x} = {2 \over 3} \Rightarrow x = {{18.3} \over 2} = 27\)

Vậy Hùng mua số cuốn tập loại II là 27 cuốn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close