Bài tập 5 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nếu tăng cạnh hình lập phương lên 2 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

Quảng cáo

Đề bài

Nếu tăng cạnh hình lập phương lên 2 lần thì thể tích hình lập phương tăng lên bao nhiêu lần ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích hình lập phương cạnh a cm là \(a^3 (cm^3)\)

Lời giải chi tiết

Gọi số đo cạnh của hình lập phương là a (cm).

Thể tích hình lập phương là: \(a.a.a = {a^3}(c{m^3})\)

Nếu tăng cạnh lên 2 lần thì thể tích hình lập phương khi đó là:

2a.2a.2a =8a3 (cm3)

Vậy thể tích tăng lên 8 lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close