Bài tập 5 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Các câu sau đây đúng hay sai ?

Quảng cáo

Đề bài

Các câu sau đây đúng hay sai ?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đối xứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.

b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng.

Lời giải chi tiết

Câu a), b), c) đúng.

Câu d) sai. Vì một đoạn thẳng có hai trục đối xứng.

Đường trung trực của đoạn thẳng đó và đường thẳng chứa đoạn thẳng đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close