Bài tập 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong các hình sau, hình nào có thể gấp được thành hình chóp tứ giác đều ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có thể gấp được thành hình chóp tứ giác đều ?

Lời giải chi tiết

Hình a, b, c có thể gấp được thành hình chóp tứ giác đều

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải