Bài tập 3 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp là 8 cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bằng 12 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Tính thể tích của một hình chóp tam giác đều, biết chiều cao của hình chóp là 8 cm, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy bằng 12 cm.

Lời giải chi tiết

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC đều

 

=> I là trọng tâm, trực tâm của ∆ABC

Gọi H là giao điểm của AI và BC

\( \Rightarrow AH \bot BC\) và \(AI = {2 \over 3}AH \)

\(\Rightarrow AH = {{3AI} \over 2} = {{3.12} \over 2} = 18(cm) \)

\(\Rightarrow IH = AH - AI = 6(cm)\)

∆BHI vuông tại H nên \(BH = \sqrt {B{I^2} - I{H^2}}  = \sqrt {{{12}^2} - {6^2}}  \)\(\,= \sqrt {108} (cm)\)

\( \Rightarrow BC = 2BH = 2\sqrt {108} (cm)\)

Thể tích của hình chóp tam giác đều:

\(\eqalign{  & V = {1 \over 3}{S_{ABC}}.h = {1 \over 3}.{1 \over 2}AH.BC.h  \cr  &  = {1 \over 3}.{1 \over 2}.18.2\sqrt {108} .8 = 48\sqrt {108} (c{m^3}) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải