Bài tập 5 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm x và y:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x và y:

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía và AB // CD)

Do đó \(y + {60^0} = {180^0} \Rightarrow y = {180^0} - {60^0} = {120^0}\)

Ta có : \(\widehat B + \widehat C = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía và AB // CD)

Do đó \({140^0} + x = {180^0} \Rightarrow x = {180^0} - {140^0} = {40^0}\)

b) Ta có \(\widehat Q + \widehat M = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía và MN // PQ)

Do đó \({60^0} + x = {180^0} \Rightarrow x = {180^0} - {60^0} = {120^0}\)

Ta có \(\widehat P = \widehat N\)ngoài (hai góc so le trong và PQ // MN).

Do đó \(y = {75^0}\)

c) Tứ giác HGKI có \(\widehat H + \widehat G + \widehat K + \widehat I = {360^0}\)

Do đó \(4x + 3x + 2x + x = {360^0} \Rightarrow 10x = {360^0} \\\Rightarrow x = {36^0}\)

d) 

Tứ giác SVUT có \(\widehat S + \widehat V + \widehat U + \widehat T = {360^0}\)

Do đó \({90^0} + 2x + x + {90^0} = {360^0} \Rightarrow 3x + {180^0}  = {360^0}\\ \Rightarrow x = {60^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close