Bài tập 4 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Mẹ Lan mang đủ tiền vào siêu thị để mua 24 hộp sữa, nhưng hôm nay siêu thị giảm giá mỗi hộp 25 %. Hỏi mẹ Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa ?

Quảng cáo

Đề bài

Mẹ Lan mang đủ tiền vào siêu thị để mua 24 hộp sữa, nhưng hôm nay siêu thị giảm giá mỗi hộp 25 %. Hỏi mẹ Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa ?

Lời giải chi tiết

Với cùng số tiền, số hộp sữa mua và giá tiền một hộp sữa là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Siêu thị giảm giá mỗi hộp 25% vậy giá của mỗi hộp sữa còn: 100% - 25% = 75% (giá ban đầu).

Gọi số hộp sữa mua được là x (hộp).

Theo đề bài ta có \({{24} \over x} = 75\%  \Rightarrow x = {{24.100} \over {75}} = 32\)

Vậy số hộp sữa mẹ Lan mua là 32 hộp sữa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close