Bài tập 4 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Đội sản xuất Quyết Tiến dùng x máy gặt (có cùng năng suất) để gặt xong một cánh đồng đến y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Quảng cáo

Đội sản xuất Quyết Tiến dùng x máy gặt (có cùng năng suất) để gặt xong một cánh đồng đến y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không ?

Lời giải:

Do x, y là hằng số (diện tích cánh đồng) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài