Bài tập 4 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Quảng cáo

Đề bài

a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \({{ - 3} \over 5}\) :

\({{ - 9} \over {15}};\,\,{6 \over { - 10}};\,\,{9 \over {15}};\,\, - {{12} \over {20}};\,\, - {{13} \over {15}}\)

b) Biểu diễn số hữu tỉ \({{ - 3} \over 5}\) trên trục số.

c) Hãy viết số hữu tỉ được chỉ ra ở hình dưới đây.

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(a){{ - 9} \over {15}} = {{ - 3} \over 5};{6 \over { - 10}} = {{ - 3} \over 5};{9 \over {15}} = {3 \over 5};{{12} \over {20}} = {{ - 3} \over 5}; - {{13} \over {15}}\)

Trong các phân số đã cho, những phân số biểu diễn số hữu tỉ \({{ - 3} \over 5}\)  là: \({{ - 9} \over {15}};{6 \over { - 10}};{{ - 12} \over {20}}\)

b)

 

c) (i) là \({{ - 3} \over 4};\)  (ii) là \({2 \over 3};\) (iii) là \({5 \over 4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close