Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 4 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Cho các oxit sau:
\(CaO\), \(NO\), \(C{u_2}O\), \({K_2}O\), \(A{g_2}O\), \(MgO\)
\(C{O_2}\), \(S{O_2}\), \(F{e_2}{O_3}\), \(ZnO\), \(N{O_2}\), \(BaO\) .
Có bao nhiêu oxit bazơ trong các oxit trên?

Lời giải chi tiết

Các oxit bazơ gồm:

\(CaO,C{u_2}O,{K_2}O,A{g_2}O,MgO,F{e_2}{O_3}\)\(,BaO\)

=> có 7 oxit bazơ

Chú ý: ZnO là oxit lưỡng tính.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close