Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Cho các oxit sau: \(NaO,CaO,N{a_2}O,M{g_2}O,C{O_2},Fe{O_2},\)\(AlO,S{O_3}.\)
Có bao nhiêu hợp chất của oxit viết đúng và bao nhiêu viết sai, nếu viết sai em hãy viết lại công thức đúng của oxit, biết rằng hóa trị tương ứng của các nguyên tố là Na(I),  Ca(II), Mg(II), C(IV), Fe(II), Al(III), S(IV).

Lời giải chi tiết

Công thức viết sai

Sửa lại

\(NaO\)

\(N{a_2}O\)

\(M{g_2}O\)

\(MgO\)

\(Fe{O_2}\)

\(FeO\)

\(AlO\)

\(A{l_2}{O_3}\)

\(S{O_3}\)

\(S{O_2}\)

Có 5 công thức viết sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close