Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

a) Lập công thức hóa học một loại oxit của thủy ngân (Hg) biết Hg có hóa trị I.
b) Lập công thức hóa học một loại oxit của nitơ biết nitơ có hóa trị V.

Lời giải chi tiết

a)
\( * \) cách 1:
Đặt công thức hóa học của thủy ngân (I) oxit là \({\mathop {Hg}\limits^I _x}\mathop {{O_y}}\limits^{II} \)
Theo quy tắc hóa trị : I.x = II. Y \( \Rightarrow \)  x : y = 2 : 1 \( \Rightarrow \) lấy : x = 2; y =1
Công thức hóa học của thủy ngân ( I) oxit là : \(H{g_2}O\)
\( * \) Cách 2:
\(\left. \matrix{  Hg {\text{ hóa trị I}} \hfill \cr  {O \text{ hóa trị  II}} \hfill \cr}  \right\}\)\( \Rightarrow \) Công thức hóa học của thủy ngân ( I) oxit là : \(H{g_2}O\)

b)
\( * \) Cách 1:
Đặt công thức hóa học của nitơ (V) oxit là : \({\mathop N\limits^V _x}{\mathop O\limits^{II} _y}\)
theo  quy tắc hóa trị : V. x = II. Y \( \Rightarrow \) x : y = 2 : 5 \( \Rightarrow \) chọn : x = 2; y = 5.
Công thức hóa học của nitơ (V) oxit là \({N_2}{O_5}\)
\( * \) cách 2:
\(\left. \matrix{  N{\text{ hóa trị V }} \hfill \cr  {O\text{ hóa trị II}} \hfill \cr}  \right\} \Rightarrow \) công thức hóa học của nitơ (V) oxit là \({N_2}{O_5}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close