Bài 3 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

a) Em hãy viết công thức hóa học của 3 oxit bazơ và 3 oxit axit.
b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.
c) Gọi tên 6 oxit này.

Lời giải chi tiết

Công thức
    oxit

   Loại oxit

Thành phần số nguyên tử trong 1 phần tử

Thành phần về nguyên tố

Tên gọi

\(S{O_3}\)


Oxit axit

1S, 3OPhi kim + oxi

Lưu huỳnh trioxit

\(C{O_2}\)

1C, 2O

Cacbo đioxit

\({N_2}{O_5}\)

2N, 5O

Đinitơ pentaoxit

\({K_2}O\)

 

Oxit bazơ

2K, 1O


Kim loại + oxi

Kali oxit

MgO

1Mg, 1O

Magie oxit

CuO

1Cu, 1O

Đồng (II) oxit

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close