Bài tập 4 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tính diện tích của tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 5 cm ; 12 cm ; 13 cm.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tính diện tích của tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là 5 cm ; 12 cm ; 13 cm.

Lời giải chi tiết

Ta có \(A{B^2} + A{C^2} = {5^2} + {12^2} = 169,\,\,B{C^2} = {13^2} = 169\)

\( \Rightarrow A{B^2} + A{C^2} = B{C^2} \Rightarrow \Delta ABC\) vuông tại A (Định lí Pytago đảo)

Do đó \({S_{ABC}} = {1 \over 2}AB.AC = {1 \over 2}.5.12 = 30\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải