Bài tập 4 trang 103 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tứ giác ABCD có . Tính số đo các góc của tứ giác.

Quảng cáo

Đề bài

Tứ giác ABCD có \(\widehat A = x,\,\widehat B = 2x,\,\widehat C = 3x,\,\widehat D = 4x\) . Tính số đo các góc của tứ giác.

Lời giải chi tiết

Tứ giác ABCD có \(\widehat A + \widehat B + \widehat C + \widehat D = {360^0}\)

Do đó \(x + 2x + 3x + 4x = {360^0} \Rightarrow 10x = {360^0} \Leftrightarrow x = {360^0}:10 = {36^0}\)

Do đó \(\widehat A = {36^0};\,\,\widehat B = {2.36^0} = {72^0};\,\,\widehat C = {3.36^0} = {108^0};\,\,\widehat D = {4.36^0} = {144^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close