Bài tập 32 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác MNP cân tại M (MN = MP > NP). Đường trung trực của MP tại D cắt đường thẳng NP tại E. Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho MF = EP.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác MNP cân tại M (MN = MP > NP). Đường trung trực của MP tại D cắt đường thẳng NP tại E. Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho MF = EP.

a) Chứng minh rằng góc EMP bằng góc EPM.

b) Chứng minh tam giác EPF cân.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

a) Ta có E thuộc đường trung trực của MP (gt)

=> EM = EP

=> ∆EMP cân tại E

\( \Rightarrow \widehat {EMP} = \widehat {EPM}.\)

b) F thuộc đường trung trực của MP

=> MF = FP và MF = EP (gt)

=> EP = FP

Vậy ∆PEF cân tại P.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close