Bài tập 3 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trò chơi tính số

Quảng cáo

Đề bài

Trò chơi tính số

Điền vào các ô trống trong bảng sau:

Biết rằng từ số thứ 2 trở đi, giá trị của nó bằng số ở ô đứng liền trước trừ đi một hằng số:

\({5 \over 2}\)

\( - {1 \over 2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Hằng số đó là: \({5 \over 2} + {1 \over 2} = 3\)

Các số điền vào ô trống lần lượt là: \({{ - 7} \over 2};{{ - 13} \over 2};{{ - 19} \over 2};{{ - 25} \over 2};{{ - 31} \over 2};{{ - 37} \over 2};{{ - 43} \over 2};{{ - 49} \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close