Bài tập 3 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba số \(0,7;\,\, - {1 \over 7};\,\, - 3{1 \over 5}\)

Hãy tìm ba phân số có mẫu bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Lời giải chi tiết

\(0,7 = {7 \over {10}} = {{49} \over {70}}; - {1 \over 7} = {{ - 10} \over {70}}; - 3{1 \over 5} = {{ - 16} \over 5} = {{ - 224} \over {70}}\)

Vậy ba phân số có mẫu số bằng nhau và bằng ba số đã cho là: \({{49} \over {70}};{{ - 10} \over {70}};{{ - 224} \over {70}};\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài