Bài tập 3 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Lan có một tấm bìa hình chữ nhật để vẽ tranh. Em cắt bớt mỗi bề đi 20%. Hỏi diện tích tấm bìa giảm đi bao nhiêu phần trăm ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Lan có một tấm bìa hình chữ nhật để vẽ tranh. Em cắt bớt mỗi bề đi 20%. Hỏi diện tích tấm bìa giảm đi bao nhiêu phần trăm ?

Lời giải chi tiết

Ta xem chiều dài lúc đầu là 100%, chiều rộng lúc đầu là 100%.

Cắt bớt mỗi bề đi 20% thì chiều dài còn 80% chiều dài lúc đầu và chiều rộng bằng 80% chiều rộng lúc đầu.

Diện tích tấm bìa lúc sau là \(80\% .80\%  = 64\% \) (diện tích lúc đầu)

Diện tích tấm bìa giảm đi còn \(100\%  - 64\%  = 36\% \) (diện tích lúc đầu)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải