Bài tập 2 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 8 VBT lịch sử 7: Trong quá trình xây dựng đất nước

Đề bài

Trong quá trình xây dựng đất nước, vua nhà Tần đã thi hành nhiều chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

☐ Chia nước thành các quận, huyện để cai trị.

☐ Thống nhất tiền tệ và đơn vị đo lường trong cả nước.

☐ Tổ chức thi cử để chọn người làm quan.

☐ Xây dựng nhiều công trình, ăn chơi xa hoa, tốn kém.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán.

Lời giải chi tiết

☒ Tổ chức thi cử để chọn người làm quan.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài