Bài tập 7 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 10 VBT lịch sử 7: Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên.

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên. Hãy viết tiếp vào các nguyên nhân sau đây:

- Ách áp bức, bóc lột

- Sự phân biệt đối xử

- Mâu thuẫn dân tộc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Trung Quốc thời Tống - Nguyên, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên vì:

- Ách áp bức, bóc lột: nhà Nguyên thực hiện nhiều chính sách áp bức, bóc lột, vơ vét của cải.

- Sự phân biệt đối xử: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ.

- Mâu thuẫn dân tộc: cơ bản là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với ách thống trị của nhà Nguyên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close