Bài tập 7 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 10 VBT lịch sử 7: Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên.

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên. Hãy viết tiếp vào các nguyên nhân sau đây:

- Ách áp bức, bóc lột

- Sự phân biệt đối xử

- Mâu thuẫn dân tộc

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Trung Quốc thời Tống - Nguyên, suy luận trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Nhân dân Trung Quốc nhiều lần nổi dậy chống ách thống trị của Mông - Nguyên vì:

- Ách áp bức, bóc lột: nhà Nguyên thực hiện nhiều chính sách áp bức, bóc lột, vơ vét của cải.

- Sự phân biệt đối xử: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán ở địa vị thấp kém và bị cấm đoán đủ thứ.

- Mâu thuẫn dân tộc: cơ bản là mâu thuẫn giữa nhân dân Trung Quốc với ách thống trị của nhà Nguyên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close