Bài tập 9 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 11 VBT lịch sử 7: Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những thành tựu văn hóa của Trung Quốc thời phong kiến:

- Tư tưởng

- Văn học

- Sử học

- Khoa học - kĩ thuật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 6: Văn hóa, khoa học - kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến.

- Văn học: Nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Thi Nại Am, La Quán Trung,…

- Sử học: ghi chép được nhiều bộ sử đồ sộ như: sử kí Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường thư, Minh sử,…

- Khoa học - kĩ thuật: có nhiều phát minh quan trọng như giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng, kĩ thuật đóng thuyền, kĩ nghệ luyện sắt,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close