Bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 9 vở bài tập lịch sử 7: SGK viết: “Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh” (tr. 12).

Quảng cáo

Đề bài

SGK viết: “Xã hội thời Đường đã đạt đến sự phồn thịnh” (tr. 12). Hãy chứng minh nhận định này về các mặt sau đây:

- Tổ chức bộ máy nhà nước

- Kinh tế

- Xã hội

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

Lời giải chi tiết

- Tổ chức bộ máy nhà nước: được củng cố và hoàn thiện.

+ Cử người thân tín đi cai quản các địa phương.

+ Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

- Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển.

+ Nhà nước thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế.

+ Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

- Xã hội: đạt tới sự phồn thịnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close