Bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 10 vở bài tập lịch sử 7: Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng.

Quảng cáo

Đề bài

Để ổn định đời sống của nhân dân, nhà Tống đã thi hành một số chính sách quan trọng. Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu mà em cho là sai:

☐ Xóa bỏ hoặc miễn giảm các loại thuế, sưu dịch nặng nề.

☐ Mở mang các công trình thủy lợi.

☐ Khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt.

☐ Khuyến khích phát triển các nghề thủ công như khai mỏ, luyện kim, dệt tơ lụa,…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Trung Quốc thời Tống - Nguyên.

Lời giải chi tiết

☒ Khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close