Bài tập 3 trang 8 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 8 VBT lịch sử 7: Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần.

Quảng cáo

Đề bài

Các vua nhà Hán đã thi hành một số chính sách khác với nhà Tần. Hãy kể tên các chính sách đó về các mặt sau:

- Kinh tế

- Chính trị - xã hội

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán

Lời giải chi tiết

- Kinh tế: Giảm nhẹ tô thuế, sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Chính trị - xã hội: Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close