Bài tập 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hoa muốn chia đều 1 kg đường vào n bịch nylon. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi bịch. Hỏi n và p có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Quảng cáo

Đề bài

Hoa muốn chia đều 1 kg đường vào n bịch nylon. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi bịch. Hỏi n và p có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Lời giải chi tiết

Đổi 1kg = 1000g.

Ta có: n.p = 1000. Vậy n và p là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close