Bài tập 2 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:

\( - 1{1 \over 2};\,\,\, - 0,5;\,\,\, - {1 \over 3}\)

b)  Trong các điểm đã vẽ ở câu a), điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

c) Tìm ba số hữu tỉ nằm giữa hai số \( - 1{1 \over 2}\) và 0,5.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  &  - 1{1 \over 2} = {{ - 3} \over 2}; - 0,5 = {{ - 1} \over 2}  \cr  & a) \cr} \)

 

b)Điểm -0,5 nằm giữa 2 điểm \( - 1{1 \over 2}; - {1 \over 3}\)

c) Ba số hữu tỉ nằm giữa hai số \( - 1{1 \over 2}\)  và -0,5 là: \( - 1{1 \over 4}; - 1;{{ - 3} \over 4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close