Bài tập 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền kí hiệu

Quảng cáo

Đề bài

Điền kí hiệu \(\left( { \in ,\,\, \notin ,\,\, \subset } \right)\) thích hợp vào ô vuông:

\(\eqalign{  & 0\,\,...\,\,N;\,\,\,\,\,\,\,\, - 35\,\,...\,\,Z;\,\,\,\,\,\,\,\, - 31\,\,...\,\,Q  \cr  & {4 \over 2}\,\,....\,Z;\,\,\,\,\,\,\, - {5 \over 7}\,\,....\,Q;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,N\,\,...\,\,Z\,\,...\,\,\,Q \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\eqalign{  & 0\,\, \in \,\,N;\,\,\,\,\,\,\,\, - 35\,\, \in \,Z;\,\,\,\,\,\,\,\, - 31\,\, \in Q  \cr  & {4 \over 2}\,\, \in Z;\,\,\,\,\,\,\, - {5 \over 7}\,\, \in \,Q;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,N\,\, \subset \,Z\,\, \subset \,\,Q \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close