Bài tập 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một cửa hàng bán giảy ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Một cửa hàng bán giảy ghi lại số đôi giày bán mỗi tháng trong bảng sau: 

a) Dấu hiệu mà cửa hàng quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng ?

Lời giải chi tiết

a) Dấu hiệu: Số đôi giày bán mỗi tháng của một cửa hàng bán giày. Có tất cả 12 giá trị.

b) Có 7 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu là:

40; 50; 60; 80; 90; 100; 120

c) Tần số tương ứng của các giá trị lần lượt là: 1; 2; 1; 2; 1; 1; 4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài