Bài tập 2 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có trục đối xứng ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau, biển nào có trục đối xứng ?

a) Biển báo nguy hiểm : đường hẹp hai bên (h.58a)

b) Biển báo nguy hiểm : giao với đường sắt có rào chắn. (h.58b).

c) Biển báo nguy hiểm : đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.58c)

d) Biển báo nguy hiểm: báo trước gần đến đoạn đường thường có trẻ em (h.58d)

Lời giải chi tiết

Các biển a), b) có trục đối xứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close