Bài tập 17 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một công ty sản xuất vải thiều đóng hộp loại 500 g. Quy định công ty cho phép có sai số tối đa về khối lượng khi đóng hộp là 5 g. Hãy lập phương trình và tìm khối lượng tối thiểu cho phép của hộp vải thiều khi xuất xưởng.

Quảng cáo

Đề bài

Một công ty sản xuất vải thiều đóng hộp loại 500 g. Quy định công ty cho phép có sai số tối đa về khối lượng khi đóng hộp là 5 g. Hãy lập phương trình và tìm khối lượng tối thiểu cho phép của hộp vải thiều khi xuất xưởng.

Lời giải chi tiết

Gọi sai số về khối lượng của các hộp vải thiều khi đóng hộp là x (g)

Theo đầu bài ta có \(0 \le x \le 5\)

Khối lượng của hộp vải thiều khi xuất xưởng là \(500 \pm x(g)\)

Vì \(x ≤ 5\). Do đó \( - x \ge  - 5 \)

\(\Rightarrow  - x + 500 \ge  - 5 + 500 \)

\(\Leftrightarrow 500 - x \ge 495\)

Khối lượng tối thiểu cho phép của hộp vải thiều khi xuất xưởng là 495g

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài