Bài tập 12 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, ban điều hành lớp muốn mua bánh pizza loại giá 200000 đồng một cái. Chi phí tối đa để mua bánh là 850000 đồng. Hỏi ban điều hành lớp mua được nhiều nhất mấy cái bánh như thế ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong một buổi sinh hoạt ngoài trời, ban điều hành lớp muốn mua bánh pizza loại giá 200000 đồng một cái. Chi phí tối đa để mua bánh là 850000 đồng. Hỏi ban điều hành lớp mua được nhiều nhất mấy cái bánh như thế ?

Lời giải chi tiết

Gọi số cái bánh ban điều hành lớp có thể mua được là x (cái) (Điều kiện: x nguyên dương)

Theo đầu bài, ta có:

\(\eqalign{  & 200000.x \le 850000  \cr  &  \Leftrightarrow x \le {{850000} \over {200000}}\cr& \Leftrightarrow x \le 4,25 \cr} \)

Do x là số nguyên dương, x lớn nhất là \(x = 4\)

Vậy ban điều hành lớp mua được nhiều nhất 4 cái bánh như thế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài