Bài tập 14 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn biểu thức:

\(B = \left| {x + 2} \right| - 2x + 1\) với \(x < -2\)

Lời giải chi tiết

• Khi \(x <  - 2\)

\(\Rightarrow x + 2 < 0\)

\(\Rightarrow \left| {x + 2} \right| =  - x - 2\)

\(\Rightarrow A =  - x - 2 - 2x + 1 =  - 3x - 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài