Bài tập 13 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Rút gọn biểu thức:

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn biểu thức:

\(A = \left| {2x} \right| + 4\) với \(x > 0\)

Lời giải chi tiết

• Khi \(x > 0 \)

\(\Rightarrow 2x > 0\)

\(\Rightarrow \left| {2x} \right| = 2x \)

\(\Rightarrow A = 2x + 4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài