Bài tập 11 trang 55 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hùng tham dự một kì thi gồm hai môn. Điểm thi của môn thứ nhất lá 6. Muốn vượt qua kì thi thì điểm trung bình của hai môn ít nhất là 11. Hỏi số điểm ít nhất của môn thi thứ hai mà Hùng phải có để đạt yêu cầu ?

Quảng cáo

Đề bài

Hùng tham dự một kì thi gồm hai môn. Điểm thi của môn thứ nhất lá 6. Muốn vượt qua kì thi thì điểm trung bình của hai môn ít nhất là 11. Hỏi số điểm ít nhất của môn thi thứ hai mà Hùng phải có để đạt yêu cầu ?

Lời giải chi tiết

Gọi số điểm của môn thi thứ hai của Hùng là x. Điều kiện: \(x > 0\)

Muốn vượt qua kì thi thì \(\dfrac{{6 + x}}{ 2} \ge 11\)

\( \Leftrightarrow 6 + x \ge 22 \Leftrightarrow x \ge 16\)

Vậy số điểm ít nhất của môn thi thứ hai mà Hùng phải có để đạt yêu cầu là 16

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài