Bài tập 10 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Na muốn viết một trang WEB để kết bạn. Trang WEB đã nhận được 3 lần truy cập trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cập tăng lên gấp 3 lần sau mỗi tuần tiếp theo, thì sau 6 tuần trang WEB của Na có bao nhiêu lượt truy cập.

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Na muốn viết một trang WEB để kết bạn. Trang WEB đã nhận được 3 lần truy cập trong tuần đầu tiên. Nếu lượng truy cập tăng lên gấp 3 lần sau mỗi tuần tiếp theo, thì sau 6 tuần trang WEB của Na có bao nhiêu lượt truy cập.

Lời giải chi tiết

Tuần thứ 2 nhận được: 3.3 = 32 (lượt truy cập)

Tuần thứ ba nhận được : 32.3 = 33 (lượt truy cập)

Tuần thứ tư nhận được: 33.3 = 34 (lượt truy cập)

Tuần thứ năm nhận được: 34.3 = 35 (lượt truy cập)

Tuần thứ sáu nhận được: 35.3 = 36 (lượt truy cập)

Vậy sau 6 tuần trang WED của Na có số lượt truy cập là:

3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 = 1092 (lượt truy cập)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close