Bài tập 1 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x

0

1

2

3

4

5

6

7

y

1

2

3

4

5

6

7

8

 

a) Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không ?

b) hãy viết công thức tính y theo x.

Lời giải chi tiết

a)Ta thấy ứng với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y. Vậy đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Công thức tính y theo x là y = x + 1.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài