Bài tập 1 trang 88 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập a) Hình a, cho biết

Quảng cáo

Đề bài

a) Hình a, cho biết \(\Delta MNP \sim \Delta EFC\) . Viết dãy tỉ số đồng dạng và chỉ ra các cặp góc tương ứng.

b) Hình b, cho biết \(\Delta ABC \sim \Delta DEF\). Tính số đo \(\widehat D\,\,\,\& \,\,\,\widehat F\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\Delta MNP \sim \Delta EFC\) khi đó:

\(\eqalign{  & {{MN} \over {EF}} = {{MP} \over {EC}} = {{NP} \over {FC}}  \cr  & \widehat M = \widehat E,\widehat N = \widehat F,\widehat P = \widehat C  \cr  & b)\Delta ABC \sim \Delta DEF \cr&\Rightarrow \widehat A = \widehat D,\widehat C = \widehat F \cr} \)

Mà \(\widehat A = 78^\circ \) nên \(\widehat D = 78^\circ \)

∆ABC có \(\widehat C + \widehat A + \widehat B = 180^\circ \) (tổng ba góc trong một tam giác)

\( \Rightarrow \widehat C + 78^\circ  + 57^\circ  = 180^\circ  \)

\(\Rightarrow \widehat C + 135^\circ  = 180^\circ  \Rightarrow \widehat C = 45^\circ \)

Mà \(\widehat F = \widehat C\) nên \(\widehat F = 45^\circ \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close