Bài 1 trang 66 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 1 trang 66 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

 Cho các oxit sau : \(CuO,S{O_3},N{a_2}O,{K_2}O,BaO,{N_2}{O_5},\) \(FeO,S{O_2}\) .

a) oxit nào tác dụng với nước?

b) viết phương trính hóa học và gọi tên sản phẩm.

Lời giải chi tiết

a) Các oxit tác dụng với nước là :

\(S{O_3},N{a_2}O,{K_2}O,BaO,{N_2}{O_5},S{O_2}\) .

b) các phương trình hóa học và tên sản phầm

\(S{O_3} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4}\) ( axit sunfuaric)

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) ( natri hiđroxit )

\({k_2}O + {H_2}O \to 2KOH\) (Kali hiđroxit )

\(BaO + {H_2}O \to Ba{(OH)_2}\) ( bari hiđroxit)

\({N_2}{O_5} + {H_2}O \to 2HN{O_3}\) ( axit nitric)

\(S{O_2} + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{\(\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}\)}} {H_2}S{O_3}\)  ( axit sunfurơ )

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close