Bài 3 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu phương pháp hóa học để nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau \(HCl,NaOH,{K_2}S{O_4}\) .

Lời giải chi tiết

Dùng quỳ tím để nhận biết các dung dịch:

- Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch HCl.

- Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là dung dịc NaOH.

- Dung dịch không làm chuyển màu quỳ tím là dung dịch \({K_2}S{O_4}\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close