Bài 5 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 5 trang 67 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Cho một hỗn hợp chưa 4,6g natri và 3,9g kali tác dụng với nước.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng.

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ( đktc)

c) Dung dịch sau phản ứng làm biến đổi quỳ tím như thế nào?

Lời giải chi tiết

Số mol các chất là:

\(\eqalign{  & {n_{Na}} = {{4,6} \over {23}} = 0,2mol  \cr  & {n_K} = {{3,9} \over {39}} = 0,1mol \cr} \)

a) Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& 2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow (\,1) \cr
& 0,2\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,\,\,mol \cr
& 2K + 2{H_2}O \to 2KOH + {H_2} \uparrow \,\,\,\,\,(\,2\,) \cr
& 0,1 \to {\rm{ }}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,mol \cr} \)

b) \(\buildrel {{\rm{theo (1) , (2)}}} \over \longrightarrow {n_{{H_2}}} = 0,1 + 0,05 = 0,15mol\)

\({V_{{H_2}}} = 0,15.22,4 = 3,36\) lít.

c) Dung dịch sau phản ứng chứa NaOH, và KOH là các bazơ, do đó dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close