Bài 95 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 95 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình của các đường cônic trong mỗi trường hợp sau:

 

LG a

Tiêu điểm \(F(3 ; 1),\) đường chuẩn \(\Delta : x=0\) và tâm sai \(e=1.\)

 

Lời giải chi tiết:

 Gọi \(M(x ; y)\) thuộc cônic. Khi đó, \(MF = e.d(M ; \Delta )\)

\(\Leftrightarrow   M{F^2} = {e^2}.{d^2}(M ; \Delta )\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow  {(x - 3)^2} + {(y - 1)^2} = {x^2}\\ \Leftrightarrow {y^2} - 6x - 2y + 10 = 0.\end{array}\)

 

LG b

Tiêu điểm \(F(-1 ; 4),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta :y=0\) và tâm sai \(e =  \dfrac{1}{2}\).

 

Lời giải chi tiết:

 \({x^2} +  \dfrac{3}{4}{y^2} + 2x - 8y + 17 = 0\).

 

LG c

Tiêu điểm \(F(2 ; -5),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta : y=x\) và tâm sai \(e=2.\)

 

Lời giải chi tiết:

\({x^2} + {y^2} - 4xy + 4x - 10y - 29 = 0\).

LG d

 Tiêu điểm \(F(-3 ; -2),\) đường chuẩn ứng với tiêu điểm \(F\) là \(\Delta : x-2y+1=0\) và tâm sai \(e = \sqrt 3 \).

 

Lời giải chi tiết:

\(2{x^2} - 7{y^2} + 12xy + 24x + 32y + 62 = 0\)

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 8. Ba đường cônic.
Quảng cáo
list
close
Gửi bài