Bài 94 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 94 trang 120 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các cônic sau:

 

LG a

\( \dfrac{{{x^2}}}{8} +  \dfrac{{{y^2}}}{4} = 1;\)

 

Lời giải chi tiết:

 Đây là elip có \({c^2} = {a^2} - {b^2} = 4   \Rightarrow    c = 2\), ta có các tiêu điểm : \({F_1}( - 2 ; 0) ,  {F_2}(2 ; 0)\), các đường chuẩn: \(x =  \pm  \dfrac{{{a^2}}}{c} =  \pm 4\).

 

LG b

 \( \dfrac{{{x^2}}}{{15}} -  \dfrac{{{y^2}}}{{20}} = 1;\)

 

Lời giải chi tiết:

Đây là hypebol có \({c^2} = {a^2} + {b^2} = 35   \Rightarrow   c = \sqrt {35} \), ta có tiêu điểm : \({F_1}( - \sqrt {35}  ; 0),  {F_2}(\sqrt {35}  ; 0)\), các đường chuẩn : \(x =  \pm  \dfrac{{{a^2}}}{c} =  \pm  \dfrac{{15}}{{\sqrt {35} }}\).

 

LG c

 \({y^2} = 6x.\)

Lời giải chi tiết:

 Đây là parabol có p=3, ta có tiêu điểm : \(F\left( { \dfrac{3}{2} ; 0} \right)\), đường chuẩn: \(x =  -  \dfrac{3}{2}\).

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: Bài 8. Ba đường cônic.
Quảng cáo
list
close
Gửi bài