Bài 9 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cột đèn cao 8 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất lúc nó có bóng trên mặt đất dài 5 m.

Quảng cáo

Đề bài

Một cột đèn cao 8 m. Tính góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất lúc nó có bóng trên mặt đất dài 5 m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hệ thức lượng giác trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Gọi cột đèn là AB, bóng trên mặt đất của cột đèn là BC

\( \Rightarrow \) Góc tạo bởi tia nắng mặt trời và mặt đất là \(\widehat{ACB}\)

Xét tam giác ABC vuông tại B: \(\tan \widehat {ACB} = \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{8}{5} \Rightarrow \widehat {ACB} \approx {58^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài