Bài 8 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đường cao AH (H thuộc cạnh BC).

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Vẽ đường cao AH (H thuộc cạnh BC).

a) Tính AH theo cạnh AB và sinB.

b) Tính diện tích tam giác ABC theo AB, BC và sinB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông và công thức tính diện tích tam giác.

Lời giải chi tiết

a) Tính AH theo cạnh AB và sinB.

Xét tam giác AHB vuông tại H: \(AH = AB.\sin \widehat B\)

b) Tính diện tích tam giác ABC theo AB, BC và sinB.

\({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{{AH.BC}}{2} = \dfrac{{BC.AB.\sin \widehat B}}{2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài