Bài 10 trang 95 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 4 m đang dựa vào tường, chân thang cách chân tường 2 m. Tính góc tạo bởi

Quảng cáo

Đề bài

Một cái thang dài 4 m đang dựa vào tường, chân thang cách chân tường 2 m. Tính góc tạo bởi thang với mặt đất và với mặt tường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hệ thức lượng giác trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Gọi thang là AB (A là điểm tựa vào tường, B là điểm trên mặt đất), chân tường là C.

Xét tam giác ABC vuông tại C: \(\cos \widehat {ABC} = \dfrac{{BC}}{{AB}} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2} \)

\(\Rightarrow \widehat {ABC} = {60^o}\)

\(\widehat {ACB} = {90^o} - \widehat {ABC} = {30^o}\)

Vậy góc tạo bởi thang với mặt đất là \({60^o}\) và góc tạo bởi thang với mặt tường là \({30^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài