Bài 9 trang 6 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 10 Nâng cao. Một giá đỡ được gắn vào tường như hình 1. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật nặng 5N. Hỏi có những lực nào tác động vào bức tường tại hai điểm B và C?

Quảng cáo

Đề bài

Một giá đỡ được gắn vào tường như hình 1. Tam giác \(ABC\) vuông cân ở đỉnh \(C\). Người ta treo vào điểm \(A\) một vật nặng 5N. Hỏi có những lực nào tác động vào bức tường tại hai điểm \(B\) và \(C\)?

Lời giải chi tiết

Tại điểm \(A\) có lực kéo \(\overrightarrow F \) hướng thẳng đứng xuống dưới với cường độ 5N.

Ta có thể xem \(\overrightarrow F \) là tổng của hai vec tơ \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \) lần lượt nằm trên hai đường thẳng \(AC\) và \(AB\).

Dễ dàng thấy rằng

\(|\overrightarrow {{F_1}} | = |\overrightarrow F |\) và \(|\overrightarrow {{F_2}} | = |\overrightarrow F |\sqrt 2 \).

(do tam giác ABC vuông cân nên \(\widehat A = {45^0}\), do đó các tam giác dưới cũng vuông cân)

Vậy có một lực ép vuông góc với bức tường tại điểm \(C\) với cường độ 5N và một lực kéo bức tường tại điểm \(B\) theo hướng \(\overrightarrow {BA} \) với cường độ \(5\sqrt 2 \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close