Bài 9 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu phuơng pháp tinh chế axit axetic có lẫn rượu etylic.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu phuơng pháp tinh chế axit axetic có lẫn rượu etylic.

Lời giải chi tiết

CH3COOH (axit axetic), C2H5OH (rượu etylic).

Nhiệt độ sôi của C2H5OH là 78,30C, CH3COOH 1180C nên ta dùng phương pháp chưng cất để loại C2H5OH khỏi CH3COOH như sau: Đun nóng hỗn hợp với nhiệt lớn hơn 78,30C và nhỏ hơn 1180C, khi đó C2H5OH sẽ bay hơi và ta thu được CH3COOH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài