Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.

Quảng cáo

Đề bài

Có ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.

Lời giải chi tiết

 

C6H6 (benzen)

C2H5OH(rượu etylic)

CH3COOH (axit axetic)

Quỳ tím

Tím

Tím

Hồng

Na

Không hiện tượng

Có khí thoát ra

X

 Dấu x là đã nhận biết được rồi

Phương trình hóa học

\(2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài