Bài 12 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.

Lời giải chi tiết

Số mol các chất:

\(\begin{array}{l}{n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{45}}{{60}} = 0,75\,mol\\{n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{36,8}}{{46}} = 0,8\,mol\\{n_{C{H_2}COO{C_2}{H_5}}} = \dfrac{{44}}{{88}} = 0,5\,mol\end{array}\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}dac,\,{t^0})\\pu:\,\,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,0,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \Rightarrow {n_{C{H_3}COOH(pu)}} = {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = 0,5\,mol\\\left. \begin{array}{l}\dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}{{hs\,C{H_3}COOH}} = \dfrac{{0,75}}{1} = 0,75\\\dfrac{{{n_{{C_2}{H_5}OH(bd)}}}}{{hs\,{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,8}}{1} = 0,8\end{array} \right\} \Rightarrow \dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}{{hs\,C{H_3}COOH}} < \dfrac{{{n_{{C_2}{H_5}OH(bd)}}}}{{hs\,{C_2}{H_5}OH}}\end{array}\)

=>Hiệu suất tính theo CH3COOH

Hiệu suất của phản ứng este hóa là:\(H = \dfrac{{{n_{C{H_3}COOH(pu)}}}}{{{n_{C{H_3}COOH(bd)}}}}.100 = \dfrac{{0,5}}{{0,75}}.100 = 66,67\% \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 45. Axit Axetic
Gửi bài